Top 100 phim chuyển tải những giá trị đức tin và luân lý - đạo đức Công giáo

Năm 2004, Tạp chí Gia đình & Đức tin (National Catholic Register and Faith & Family) tập hợp và đề cử 100 bộ phim tốt nhất cho cuộc sống người Công giáo. Đây là những phim tham khảo cụ thể mang tính nhân văn đạo đức, không chỉ đơn giản liên hệ với các chủ đề về Công giáo.Hơn 1.000 người đã bình chọn cho và cho những bộ phim này vào mục yêu thích của họ. Dưới đây là các kết quả của 100 bộ phim với tiêu đề sau đây:

Chú ý: Không phải tất cả những bộ phim này đều mang tính an toàn cho việc giáo dục trẻ em trong gia đình. Những bộ phim với dấu hoa thị (*) được biết là có ít nhiều tình tiết về nội dung người lớn, không thích hợp cho lứa tuổi thiếu nhi. Tuy nhiên, các bạn nên xem trước tất cả các bộ phim để xác định xem chúng thích hợp cho trẻ em của bạn hay không trước khi cho chúng xem….

01. The Passion of the Christ (2004)*
02. The Sound of Music (1965)
03. A Man For All Seasons (1966)
04. The Song of Bernadette (1943)
05. It’s a Wonderful Life (1946)
06. The Ten Commandments (1956)
07. The Scarlet and the Black (1983)
08. Jesus of Nazareth (1977)
09. Schindler’s List (1993) *
10. The Bells of St Mary’s (1945)
11. Thérèse (2004)
12. Brave heart (1995) *
13. The Miracle of Our Lady of Fatima
14. The Mission (1986) *
15. Lilies of the Field (1963)
16. The Miracle of Marcelino (1955)
17. Les Miserables (1998) *
18. The Quiet Man (1952)
19. Ben Hur (1959)
20. Rudy (1993) *
21. The Robe (1953)
22. Return to Me (2000) *
23. We Were Soldiers (2002) *
24. Becket (1964) *
25. Going My Way (1944)
26. Romero (1989)
27. Sister Act (1992) *
28. Pope John Paul II (1984)
29. Jonah: a Veggie Tales Movie (2002)
30. Shoes of the Fisherman (1986)
31. Brideshead Revisited (1981) *
32. The Keys of the Kingdom (1944)
33. On the Waterfront (1954)
34. I Confess (1953)
35. Boys Town (1938)
36. Molokai: the Story of Father Damien (1999) *
37. Quo Vadis (1951)
38. The Trouble With Angels (1956)
39. Babette’s Feast (1987)
40. The Rookie (2002) * S
41. The Reluctant Saint (1962)
42. One Man’s Hero (1999)
43. Brother Sun, Sister Moon (1972)
44. The Exorcist (1973) *
45. Dead Man Walking (1995) *
46. Joan of Arc (1948)
47. The Agony and the Ecstasy (1965) *
48. The Passion of Joan of Arc (1928) *
49. Angels In the Outfield (1951)
50. Moonstruck (1987) *
51. The Miracle Maker: the Story of Jesus (2000)
52. Henry V (1989) *
53. Heaven Knows, Mr. Allison (1957)
54. Entertaining Angels: the Dorothy Day Story (1996)
55. Knute Rockne: All American (1940)
56. The Greatest Story Ever Told (1965)
57. The Singing Nun (1966)
58. Marty (1955)
59. Monsieur Vincent (1948)
60. The Assisi Underground (1985)
61. Au Revoir Les Infants (1987) *
62. Come to the Stable (1949)
63. Diary of a Country Priest (1951)
64. In This House of Brede (1975)
65. The Jeweller’s Shop (1988)
66. The Miracle of the Bells (1948)
67. The Fighting Sullivans (1944)
68. The Fourth Wiseman (1985)
69. The Juggler of Notre Dame (1970)
70. Barabbas (1962)
71. King of Kings (1961)
72. Francis of Assisi (1961)
73. The Adventures of Robin Hood (1937)
74. The Decalogue (1987) *
75. The Gospel According to Saint Matthew (1966)
76. Angels With Dirty Faces (1938)
77. The Fugitive (1947)
78. The Longest Day (1962)
79. Thérèse (1986)
80. The Gospel of John (2003)
81. A.D. (1985)
82. Faustyna (1995)
83. The Son (2002)
84. Francesco (1989) *
85. The Flowers of St. Francis (1950)
86. Brother Orchid (1940)
87. Demetrius and the Gladiators (1954)
88. Nazarin (1958)
89. The Silver Chalice (1954)
90. When In Rome (1952)
91. Not of This World (1999)
92. Open City (1945) *
93. 3 Godfathers (1948)
94. Don Bosco (1988)
95. Abraham (1994)
96. The Detective (1954)
97. The Hoodlum Saint (1946)
98. The Sign of the Cross (1932)
99. The Wrong Man (1956)
100. Padre On Horseback (1977)

Nguồn: http://www.ncregister.com/info/top_100_pro_catholic_movies


Commenting disabled.

Bài liên quan

RSS